En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda
bilhtml

Den här artikeln tänkte väldigt grundligt gå igenom koncepten kring en hemsida. Hur den är uppbyggt, för att ge dig grundkunskap att bygga vidare på och ge dig möjligheten att kunna modifiera ditt tema, antingen på en egen server eller hos WordPress.com.  Läs vidare