Automatiska FTP-inställningar på WordPress
ftp

Om du installerar din WordPress på en Linux server, eller använder dig av ett webbhotel som använder sig av Linux, så kan du komma att stöta på en förfrågan om server, användarnamn och lösenord till din ftp, så fort du försöker uppdatera en plugin, tema eller hela WordPress.

Detta kan kännas lite irriterande ibland, speciellt ifall man gör det ofta, så här är ett bra tips för att låta WordPress automatiskt hålla koll på dina inställningar:

I wp-config.php skriver du följande rader:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
/** FTP inställningar - Du kan få dessa från din webbhotel **/
/** Servern som ska kopplas upp till */
define('FTP_HOST', 'ftp.example.org:21');
 
/** FTP kontots användarnamn */
define('FTP_USER', 'username');
 
/** FTP kontots lösenord */
define('FTP_PASS', 'password');

FTP_HOST är servern som ska kopplas upp till, alternativt i kombination med port. Det kan tex vara localhost eller mittdomän.se:123. Standard porten för en FTP anslutning är 21 och för en SSH är 22.

FTP_USER och FTP_PASS är användarnnamn och lösenord till ditt ftp-konto.

För fler automatiska inställningar, bland annat FTP anslutningens baskatalog och inställningar till SSH privatnyckel, ta en titt på WordPress Codex för editering av wp-config.php.

Tänk på att du lämnar ditt lösenord öppet för beskådning, skulle någon hacka din site. Se till att kontot bara har tillgång till bloggens egna mappar ifall du skulle välja att fylla i dessa dessa konstanter.

När du är klar, sparar du wp-config.php och laddar upp den till rotmappen till din blog.


4 kommentarer till 'Automatiska FTP-inställningar på WordPress' »»

  • Bra tips, brukar googla detta varje gång jag installerar en WP blogg på Binero, som är en host man måste fylla i ftp uppgifterna i wp-config.php filen.

    Min egen sida på Manufrog fungerar utmärkt i utan dessa uppgifter i wp.config filen. Antar att det har att göra med hur man har konfigurerat php?

    Peace


    • Php inställningarna har ingenting med ftp:n att göra, då detta är två olika program. Utan detta har istället med vilken säkerhet ditt operativsystem, som WordPress är installerat på, har. Är WordPress installerat på en Windows maskin, kan man helt ignorera dessa inställningar. Men skulle det vara en linux burk i botten, krävs mer säkerhet och alltså är dessa inställningar nödvändiga. Troligtvis är det också skillnaden på de där två webhosting tjänsterna.


  • Fast – manufrog kör linuxservrar har jag för mig?


    • Jo det stämmer bra, och jag antar att du menar att man inte behöver dessa inställningar där? Om man använder deras ”click installation” är det möjligt att de lägger till den här informationen åt dig. Annars är det också möjligt att kommit runt det på något annat sätt, alternativt använder en distribution där det inte behövs. I vilket fall, där av skrev jag ”kan du komma att stöta på”.


Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda dessa taggar:
<a href="">, <em>, <strong>, <img src="">,
<pre lang="php">, <code>, <blockquote>