Redigera ditt tema den smarta vägen, använd Child Themes
Child Theme WpGuru Tjugotio

Den här guiden kommer att gå igenom Child themes, eller barn teman, vilket möjliggör till redigering utan att egentligen redigera några av grundtemats filer, vilket gör att du säkert kan redigera, och uppdatera ditt tema, utan att vara rädd för att förlora någon information vid ett senare tillfälle.  Läs vidare