Photoshop Ordlista från Svenska till Engelska
Photoshop

Det är inte alltid lätt att veta vad de olika verktygen i Photoshop heter på engelska, och inte heller så lätt att förstå vad vissa översättningar ska betyda när de står på svenska. Många guider skriver verktygsnamnen på antingen svenska eller engelska och självklart sitter man alltid med den motsatta versionen. Personligen skriver jag alla verktyg på bägge språken för att underlätta så gott det går.

Skulle jag dock missa det någonstans eller ni funderar över något så kommer här en svensk-engelsk ordbok med de allra flesta orden översatta.

Just to be clear; This page works great from English to Swedish as well. Just look at it backwards.

Tips: Använd sökfunktionen i din webbläsare (Ctrl+F) för att hitta ordet du letar efter.
 • Verktygspaletten / Toolbar

  • Rektangulär markeringsram = Rectangular marquee tool
  • Elliptisk markeringsram = Elliptical marquee tool
  • Markeringsram för en rad = Single row marquee tool
  • Markeringsram för en kolumn = Single column marquee tool
  • Flytta = Move tool
  • Lasso = Lasso tool
  • Lassopolygon = Polygonal lasso tool
  • Magnetlasso = Magnetic lasso tool
  • Trollstav = Magic wand tool
  • Beskärning = Crop tool
  • Segment = Slice tool
  • Markera segment = Slice select tool
  • Punktlagningspensel = Spot healing brush tool
  • Lagningspensel = Healing brush tool
  • Laga = Patch tool
  • Ta bort röda ögon = Red eye tool
  • Pensel = Brush tool
  • Penna = Pencil tool
  • Färgersättning = Color replacement tool
  • Klonstämpel = Clone stamp tool
  • Mönsterstämpel = Pattern stamp tool
  • Händelsepensel = History brush tool
  • Konsthändelsepensel = Art history brush
  • Suddgummi = Eraser tool
  • Bakgrundssuddgummi = Background eraser tool
  • Magiskt suddgummi = Magic eraser tool
  • Övertoning = Gradient tool
  • Färgpyts = Paint bucket tool
  • Oskärpa = Blur tool
  • Skärpa = Sharpen tool
  • Smeta ut = Smudge tool
  • Skugga = Dodge tool
  • Efterbelys = Burn tool
  • Svamp = Sponge tool
  • Banmarkering = Path selection tool
  • Direktmarkering = Direct selection tool
  • Vågrät typ = Horizontal type tool
  • Lodrät typ = Vertical type tool
  • Vågrät typmask = Horizontal type mask tool
  • Lodrät typmask = Lodrät type mask tool
  • Ritsift = Pen tool
  • Frihandsritstift = Freeform pen tool
  • Lägg till ankarpunkt = Add anchor point tool
  • Radera ankarpunkt = Delete anchor point tool
  • Konvertera ankarpunkt = Convert point tool
  • Rektangel = Rectangle tool
  • Rundad rektangel = Rounded rectangle tool
  • Ellips = Ellipse tool
  • Polygon = Polygon tool
  • Linje = Line tool
  • Egen form = Custom shape tool
  • Noteringar = Notes tool
  • Ljudanteckningar = Audio annotation tool
  • Pipett = Eyedropper tool
  • Färgprov = Color sampler tool
  • Mått = Measure tool
  • Hand = Hand tool
  • Zooma = Zoom tool
  • Redigera i standardläge = Edit in standard mode
  • Redigera i snabbmaskläge = Edit in quick mask mode
 • Arkiv / File

  • Nytt = New
  • Öppna = Open
  • Öppna som = Open as
  • Stäng = Close
  • Spara = Save
  • Spara som = Save as
  • Spara som kopia = Save a copy
  • Återgå = Revert
  • Montera = Place
  • Hämta in = Acquire
  • Exportera = Export
  • Dokumentinfo = File info
  • Utskriftsformat = Page set-up
  • Skriv ut = Print
  • Inställningar = Preferences
  • Avsluta = Quit
 • Redigera / Edit

  • Ångra/Gör om = Undo
  • Klipp ut = Cut
  • Kopiera = Copy
  • Kopiera sammanslagna = Copy merged
  • Klistra in = Paste
  • Klistra in i = Paste into
  • Radera = Clear
  • Fyll = Fill
  • Ramlinje = Stroke
  • Beskär = Crop
  • Skapa publikation = Create publisher
  • Publikationsval = Publish options
  • Ange mönster = Define pattern
  • Fånga bild = Take snapshot
  • Fånga sammanslagen bild = Take merged snapshot
  • Rensa = Purge
  • Skala för innehållsmedvetenhet = Content Aware Scaling
 • Bild / Image

  • Ljusvärden = Map
  • Läge = Mode
  • Ställ in = Adjust
  • Beräkning = Calculation
  • Vänd = Flip
  • Duplicera = Duplicate
  • Använd bild = Apply image
  • Storlek på bild = Image size
  • Storlek på arbetsyta = Canvas size
  • Beskär = Crop
  • Rotera = Rotate
  • Rotera arbetsyta = Rotate canvas
  • Omforma = Effects
  • Histogram = Histogram
  • Svällning = Trap
 • Lager / Layer

  • Nytt = New
  • Duplicera lager = Duplicate layer
  • Radera lager = Delete layer
  • Lageralternativ = Layer option
  • Justeringsalternativ = Adjustment option
  • Lägg till lagermask = Add layer mask
  • Aktivera lagermask = Enable layet mask
  • Gruppera med tidigare = Group with previous
  • Dela upp = Ungroup
  • Omforma fritt = Free transform
  • Ordna = Arrange
  • Lägg samman lager = Merge layer
  • Lägg samman synliga = Merge visiable
  • Gör till ett lager = Flatten image
 • Markering / Select

  • Allt = All
  • Ingen = None
  • Omvänd = Inverse
  • Färgområde = Colour range
  • Ludd = Feather
  • Ändra = Modify
  • Utvidga = Grow
  • Liknande = Similar
  • Läs in markering = Load selection
  • Spara markering = Save selection
 • Filter / Filter

  • Senaste filter = Last filter
  • Tona = Fade
  • Återgivning / Render

   • Differensmoln = Difference clouds
   • Fiber = Fibers
   • Linsöverstrålning = Lens flare
   • Ljuseffekter = Lightning effects
   • Moln = Clouds
  • Brus / Noise

   • Damm och repor = Dust and scratches
   • Lägg till brus = Add noise
   • Median = Median
   • Ytutjämning = Despeckle
  • Förvandla pixlar / Pixelate

   • Färgraster = Color halftone
   • Fasett = Facet
   • Högdagerstuds = Fragment
   • Kristallisera = Crystallize
   • Mezzotint = Mezzotint
   • Mosaik = Mosaic
   • Skapa fläckar = Pointillize
  • Förvrängning / Distort

   • Diffus glöd = Diffuse glow
   • Förskjutning = Displace
   • Glas = Glass
   • Knipning = Pinch
   • Krusning = Ripple
   • Polära koordinater = Polar coordinates
   • Sfär = Spherize
   • Sicksack = ZigZag
   • Skeva = Shear
   • Våg = Wave
   • Vattenringar = Ocean ripple
   • Virvel = Twirl
  • Konstnärliga / Artistic

   • Al fresco = Fresco
   • Färgat ritstift = Colored pencil
   • Färgklickar = Paint daubs
   • Kantlinje = Poster edges
   • Korning film = Film grain
   • Neonljus = Neon glow
   • Palettkniv = Palette knife
   • Pastellkrita = Rough pastels
   • Plastfilm = Plastic wrap
   • Smetig penna = Smudge stick
   • Stansa ut = Cutout
   • Svamp = Sponge
   • Torr pensel = Dry brush
   • Undermålning = Underpainting
   • Vattenfärg = Watercolor
  • Oskärpa / Blur

   • Gaussisk oskärpa = Gaussian blur
   • Linsoskärpa = Lens blur
   • Medel = Medium
   • Mer oskärpa = Blur more
   • Oskärpa = Blur
   • Radiell oskärpa = Radial blur
   • Rörelseoskärpa = Motion blur
   • Smart oskärpa = Smart blur
  • Penseldrag / Brush strokes

   • Bläckskiss = Ink outlines
   • Kantiga streck = Angled strokes
   • Korsstreck = Crosshatch
   • Markerade kanter = Accented edges
   • Mörka streck = Dark strokes
   • Sprejade streck = Sprayed strokes
   • Stänk = Spatter
   • Sumi-e = Sumi-e
  • Skärpa / Sharpen

   • Kantskärpa = Sharpen egdes
   • Mera skärpa = Sharpen more
   • Oskarp mask = Unsharp mask
   • Skärpa = Sharpen
  • Skiss / Sketch

   • Basrelief = Base relief
   • Blött papper = Water paper
   • Brevpapper = Note paper
   • Conté Crayon = Conté Crayon
   • Fotokopia = Photocopy
   • Gips = Plaster
   • Krita & träkol = Chalk & Charcoal
   • Krom = Chrome
   • Naggade kanter = Torn edges
   • Nätform = Reticulation
   • Raster = Halftone pattern
   • Stämpel = Stamp
   • Strukturpenna = Graphic pen
   • Träkol = Charcoal
  • Stilisera / Stylize

   • Diffusera = Diffuse
   • Djup = Extrude
   • Glödande kanter = Glowing edges
   • Hitta konturer = Find edges
   • Hitta konturer i nivå = Trace contour
   • Relief = Emboss
   • Skapa plattor = Tiles
   • Solarisera = Solarize
   • Vind = Wind
  • Textur / Texture

   • Korn = Grain
   • Krackelering = Craquelure
   • Lapptäcke = Patchwork
   • Målat glas = Stained glass
   • Mosaik = Mosaic
   • Texturerare = Texturizer
  • Video / Video

   • Ej sammanflätning = De-Interlace
   • NTSC-färger = NTSC Colors
  • Annat / Other

   • Egen = Custom
   • Förflyttning = Offset
   • Högpass = High pass
   • Maximum = Maximum
   • Minimum = Minimum
 • Visa / View

  • Nytt fönster = New view
  • Förhansvisa CMYK = CMYK preview
  • Tryckbarhetsvarning = Gamut warning
  • Zooma in = Zoom in
  • Zooma ut = Zoom out
  • Anpassa till skärmen = Fit on screen
  • Faktiska pixlar = Actual pixel
  • Utskrifts storlek = Print size
  • Visa/Göm markerings gränser = Show/Hide edges
  • Visa/Göm banor = Show/Hide paths
  • Visa/Göm linjaler = Show/Hide rulers
  • Visa/Göm stödlinjer = Show/Hide guides
  • Fäst mot stödlinjer = Snap to guides
  • Lås stödlinjer = Lock guides
  • Radera stödlinjer = Clear guides
  • Visa/Göm stödraster = Show/Hide grid
  • Fäst mot stödraster = Snap to grid
 • Fönster / Window

  • Nytt Fönster = New window
  • Zooma in = Zoom in
  • Zooma ut = Zoom out
  • Visa/Göm verktyg = Show/Hide tools
  • Visa/Göm info = Show/Hide info
  • Visa/Göm tillval = Show/Hide extras
  • Visa/Göm färg = Show/Hide picker
  • Visa/Göm färgrutor = Show/Hide swatches
  • Visa/Göm penslar = Show/Hide brushes
  • Visa/Göm lager = Show/Hide layers
  • Visa/Göm kanaler = Show/Hide channels
  • Visa/Göm banor = Show/Hide paths
  • Under meny(er) = Sub menu(s)
  • Hämta in = Acquire
  • Twain = Twain acquire
  • Twain välj källa = Twain select source
 • Blandningslägen / Blending Mode

  • Normal = Normal
  • Lös upp = Dissolve
  • Mörkare = Darken
  • Multiplicera = Multiply
  • Efterbelys färg = Color Burn
  • Linjär efterbelysning = Linear Burn
  • Mörkare Färg = Darker Color
  • Ljusare = Lighten
  • Raster = Screen
  • Färgskugga = Color Dodge
  • Linjär skugga (Lägg till) = Linear Dodge (add)
  • Ljusare färg = Lighter color
  • Täcka över = Overlay
  • Mjukt ljus = Soft Light
  • Skarpt ljus = Hard Light
  • Klart ljus = Vivid Light
  • Linjärt ljus = Linear Light
  • Strålljus = Pin Light
  • Hård blandning = Hard Mix
  • Differens = Difference
  • Uteslutning = Exclusion
  • Nyans = Hue
  • Mättnad = Saturation
  • Färg = Color
  • Luminicens = Luminosity
 • Övrigt

  • Inställningar = Preferences
  • Allmänt = General
  • Insticksprogram = Plug-ins
  • Virtuellt minne = Memory
  • Måttenheter = Units
  • Bildskärm = Monitor set-up
  • Tryckfärger = Printing inks set-up
  • Separation = Separation set-up
  • Separations tabeller = Separation tables
  • Rensa = Purge
  • Ångra = Undo
  • Urklipp = Clipboard
  • Mönster = Pattern
  • Fånga bild = Snapshot
  • Ljusvärden = Map
  • Invertera = Invert
  • Utjämna = Equalize
  • Tröskelvärde = Threshold
  • Färgreduktion = Posterize
  • Ställ in = Adjust
  • Nivåer = Levels
  • Kurvor = Curves
  • Intensitet/Kontrast = Brightness/Contrast
  • Färgbalan = Colour balances
  • Nyans/Mättnad = Hue/Saturation
  • Variationer = Variations
  • Rotera = Rotate
  • 90 medsols = 90 CW (clockwise)
  • 90 motsols = 90 CCW (counter clock wise)
  • Fritt val = Arbitrary
  • För hand = Free
  • Vänd = Flip
  • Horisontellt = Horizontal
  • Vertikalt = Vertcal
  • Omforma = Effects
  • Skala = Scale
  • Skeva = Skew
  • Perspektiv = Perspective
  • Förvräng = Distort
  • Brus = Noise
  • Addera brus = Add noise
  • Ytutjämning = Despeckle
  • Median = Median
  • Förvräng = Distort
  • Förskjutning = Displace
  • Knipning = Pinch
  • Polära koordinater = Polar coordinates
  • Krusning = Ripple
  • Sfär = Spherize
  • Sicksack = ZigZag
  • Skeva = Shear
  • Våg = Wave
  • Virvel = Twirl
  • Oskärpa = Blur
  • Mera oskärpa = Blur more
  • Gaussisk oskärpa = Gaussian blur
  • Rörelse oskärpa = Motion blur
  • Radiell oskärpa = Radial blur
  • Övrigt = Other
  • Eget = Custom
  • Högpass = High pass
  • Maximum = Maximum
  • Minimum = Minimum
  • Förflyttning = Offset
Tips: Spara den här sidan som ett bokmärke för att kunna referera till den när du behöver.

12 kommentarer till 'Photoshop Ordlista från Svenska till Engelska' »»

Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda dessa taggar:
<a href="">, <em>, <strong>, <img src="">,
<pre lang="php">, <code>, <blockquote>