Så använder du Markeringsram i Photoshop
markeringsram

Markeringsram eller Marquee Tool, i Photoshop hittar du näst högst upp i Verktygspaletten till vänster, eller genom kortkommandot M.
Genom att hålla musen nedtryckt över verktyget får du upp alternativet till Elliptisk Markeringsram, och Markeringsram för en rad/kolumn (Single Row/Column Marquee), bortsett från den normala rektangulära markeringsramen.

Kommandon:

Utan några ändringar på inställningarna fungerar markeringsramen så att den gör en ny markering varje gång du drar med musen. Detta går dock att ändra på flera sätt, antingen genom att hålla in Shift samtidigt som du börjar dra markeringen, för att lägga till på en redan skapad markering. Hålla in Alt när du börjar dra, för att ta bort från en markering, eller hålla in både Alt och Shift för att göra en segment markering, alltså behålla endast den markering som överlappar varandra. Du kan också klicka på en av ikonerna i verktygets fält med alternativ ovanför arbetsytan för att få dessa val vid alla markeringar du gör i fortsättningen.

Om du redan har börjat dra en markering och fortfarande har vänster musknapp intryckt så finns det några bra kommandon som man bör känna till. Genom att hålla in Shift skapar du en helt kvadratisk markering (eller perfekt cirkel med elliptisk markeringsram). Genom att hålla in Alt skapar du din markering med mittpunkt från den plats där du först tryckte med musen. Det går också bra att hålla in både Shift och Alt för att få en kvadratisk markering med ett fast centrum. Om du håller in Mellanslag (Space) förflyttar du utgångspunkten för markeringen utan att behöva släppa och börja om.

Bra att veta: Ifall du tycker Ctrl+H göms markeringen (Hide), men den är fortfarande kvar. Tryck Ctrl+H igen för att få tillbaka synligheten.

Genom att klicka och hålla in vänster musknapp i en markering kan du förflytta en redan gjort markering. Genom att hålla in Shift samtidigt som du gör detta kan du bara förflytta markeringen i 45 graders vinkel från dess utgångsläge. Det vill säga som att följa de röda linjerna i Storbritanniens flagga, om man tänker att markeringen var i mitten av flaggan när du började förflytta den.

Alternativsfältet:

Altermativsfält för Markeringsram
I fältet med alternativ för verktyget ovanför arbetsytan går det att ställa in ”Ludd” (Feather). Detta är dock helt värdelöst att göra här vilket jag snart ska komma till, så det bästa är att alltid ha denna på 0.

Bredvid detta alternativ till höger finns dock något väldigt användbart, och alldeles för lite använt, val, nämligen Stil (Style). I det första alternativet Normal fungerar verktyget precis som jag nu har nämnt. Men det går att ändra till Fasta Proportioner (Fixed Ratio) för att ha kontroll på markeringens proportioner, om du vill ha en markering som är 3:4, 16:9 eller någonting annat användbart tex. Här går också att ställa in Fast Mått (Fixed Size) ifall du redan innan du har markerat vet exakt hur stor du vill att din markering ska vara. I bägge dessa alternativ kan du klicka på pilarna mellan fälten för att byta plats på siffrorna.

Refine Edge i PhotoshopEfter detta val i alternativsfältet kommer knappen Förfina Kant (Refine Edge). Detta är bland det bästa tillägget till Photoshop CS3. Genom att klicka på denna knapp får du upp en ruta med en mängd val för hur du kan förfina din redan skapade markering. Och med Preview intryckt så kan du hela tiden se hur det blir. Om du vill ha Ludd så är det här du bör applicera den för att kunna se precis hur mycket du får. Du kan när som helst i detta verktyg hålla in Alt för att ändra ”Avbryt” till ”Reset” och börja om igen.

Längst till vänster i alternativsfältet, där bilden av verktyget är hittar du Förinställningar (Presets) för markeringsverktyget. Genom att klicka på ”Skapa ny förinställning” kan du välja flera inställningar av dem som jag gått igenom ovan, och spara dem till senare. Tex ifall du har en storlek på markering du använder ofta. 150px*150px till alla dina tumnaglar du gör, eller en proportions inställning på 10:15 till din fotografier. I så fall kan du ställa in dem och sedan spara dem för att slippa skriva om dem varje gång.

Bra att veta: Tryck Ctrl+D för att avmarkera (Deselect).

Det avslutar den här guiden om Markeringsram. Det kommer mer information om markeringar i andra guider, men det var allt för det här verktyget.


En kommentar till 'Så använder du Markeringsram i Photoshop' »»

Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda dessa taggar:
<a href="">, <em>, <strong>, <img src="">,
<pre lang="php">, <code>, <blockquote>